راه لذت را درون دان نی برون

» راه لذت را درون دان نی برون

کافیست که شهامت داشته باشی تا بدین وسیله قدرت های محیرالعقول به یاریت بشتابند.(کینگ)
کامیابی پاداش کسی است که از گرفتاری و دردسر استقبال می کند.(والتروین چل)
سعی بیهوده نکن که بر چندین هنر تسلط یابی.(ویلیام وکن لی)
انسان می تواند ۲۰ سال پی کاری را بگیرد و به اندازه ۲۰ سال تجربه گرانبها بيندوزد، یا اینکه ۲۰ سال پی کاری را بی اندازه یک سال تجربه اندوخته باشد.(گوئن جکسن)

بزرگ ترین راز خوشبختی و آرامش این است: خوشبختی به آنچه هستیم بستگی دارد نه به آنچه داریم. در نهایت برای خلق شادی و امنیت پایدار باید متوجه درون خود باشیم و به جای پیگیری بازی بیرونی (کسب چیزها) روی خودمان کار کنیم و از طریق پرورش استعدادها و خلق کامل ترین نسخه ای که از خود سراغ داریم به آرامش و اطمینان درونی دست بایم و اما داستان شهر چاه ها:


ساکنان این شهر را هم چون تمام شهرهای سیاره، انسان ها تشکیل نمی دادند؛ بلکه ساکنان این شهر، چاه ها بودند، چاههایی زنده... هر چند در نهایت آنها چاه بودند.


این چاه ها از هم متمایز بودند، نه به خاطر مکانی که در آن حفر شده بودند؛ بلکه به سبب دهانه های سنگ چین شده شان که آنها را با دنیای خارج مرتبط می کرد.


برخی از آنها چاه هایی بودند بسیار ثروتمند و همین طور مغرور با دهانه هایی از جنس مرمر و فلزات زیبا و برخی دیگر چاه هایی فقیر از جنس آجر و چوب و بعضی هم خیلی ضعیف تر از چاه های فقیر بی هیچ دهانه ای تنها حفره ای در دل زمین بودند.

ارتباط میان ساکنان این شهر از طریق دهانه به دهانه بود و به این ترتیب خبرها خیلی سریع بین ساکنان شهر از نقطه ای به نقطه ای دیگر پخش می شد.

یک روز، رسمی که مطمئنا در یکی از شهرهای کوچک انسان ها مد شده بود به این شهر راه یافت. طبق این رسم جدید تمام کسانی که مراقبت درونی شان بیش از مراقبت بیرونی شان بود، بیش تر از همه به خود می بالیدند؛ چرا که براساس این رسم، مهم ترین چیز، آنچه در درون قرار داشت بود نه چیزهای سطحی و بیرونی.

نتیجه

هیچ یک از نیروهای بیرونی مانع وفور نعمت من نمی شود. مانع تنها تصوراتم را تحت تاثیر قرار می دهد و من بی درنگ آه را با تفکری مثبت پاک می کنم.


شعر

راحت نفس اگرهمی خواهی بیشتر از نصیب خویش مجو

تانپرسند دم مزن به سخن و آنچه گویی به جز صواب مگوآرایشی بهداشتی

آخرین مطالب این وبلاگروانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
آموزش آشپزی سبزینهطرز تهیه و دستور پخت جدیدترین غذاهای ایرانی و خارجی
شعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی